Навіны

Праваабаронца лічыць, што ў час прыцягнення яго да адміністрацыйнай адказнасці было парушана ажно 4 пункты Міжнароднага Пакта!

Смаргонскі праваабаронца Алесь Дзергачоў пастановай суддзі мясцовага суда Людмілы Пятровай ад 30 лістапада 2020 года за удзел 8 лістапада 2020 года ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве быў прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці ў выглядзе 3 сутак арышту.
     Пададзеная ж ім скарга ў Гарадзенскі абласны суд суддзём гэтага суда Васілём Скокам пакінута без задавальнення.
    Зараз Алесь Дзергачоў накіраваў індывідуальную скаргу ў Камітэт ААН па правах чалавека.
     У ёй ён сцвярджае, што пры прыцягненні яго да адміністрацыйнай адказнасці Беларусь парушыла адразу 4 артыкулы Міжнароднага Пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах.
     Так, затрыманне на 72 гадзіны праз 5 дзён пасля масавага мерапрыемства для складання супрацоўнікам Смаргонскага РАУС Андрэем Кавязам пратаколу ён лічыць адвольным, бо яно здзейснена не ў мэтах спынення правапарушэння, то бок не падчас масавага мерапрыемства. А скласці пратакол можна было шляхам выкліку ў РАУС позвай.
     На гэтай падставе Алесь сцвярджае, што ў дадзеным выпадку Беларусь парушыла артыкул 9 Пакта, якая забараняе адвольныя затрыманні.
     Знаходзячыся пад вартай пасля затрымання, Алесь 15 лістапада 2020 года абскардзіў яго пракурору раёна Андрэю Клышэвічу, у скарзе патрабаваў неадкладнага вызвалення і спынення практыкі адвольных затрыманняў.  А той, не разглядаючы скаргу па сутнасці, перанакіраваў яе ў суд. Суд жа разгледзеў скаргу разам  з пратаколам аб адміністрацыйным правапарушэнні толькі 30 лістапада, хаця скаргі на дзеянні асобы, якая ведзе адміністрацыйны працэс, мусяць разглядацца ў 5-дзённы тэрмін.
      Мяркуемую пратэрміноўку разгляду скаргі заяўнік лічыць парушэннем права на справядлівае судовае разбіральніцтва, якое гарантуецца артыкулам 14 Пакта.
     Пры разглядзе справы ў судзе  не аспрэчваўся той факт, што Алесь Дзергачоў меў ад Рэспубліканскага праваабарончага грамадскага аб’яднання “Беларускі Хельсінкскі Камітэт” пасведчанне назіральніка за масавымі мерапрыемствамі, аднак палічыў шпацыр па горадзе сярод грамадзянян, многія з якія неслі рознакаляровыя балёнікі, удзелам  у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве.
      Кваліфікацыю судом  назірання ў якасці ўдзелу ў несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве Алесь лічыць парушэннем Рэспублікай Беларусь артыкула 19 Пакта, які гарантуе, у прыватнасці, права на пошук і атрыманне інфармацыі.
      Алесь таксама лічыць прыцягненне да адказнасці за удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве парушэннем Рэспублікай Беларусь артыкула 21 Пакта, які гарантуе свабоду мірных сходаў, бо беларускае заканадаўства ўтрымлівае непрымальныя для дэмакратычнага грамадства абмежаванні (папярэдняя наяўнасць дамоваў на ахову масавага  мерапрыемства, медычнае забеспячэнне і прыбіранне тэрыторыі, аплата грашовага збору ў залежнасці ад колькасці ўдзельнікаў), якія робяць практычна немагчымай легальную рэалізацыю гэтага права.
          Сваю скаргу заяўнік заканчвае просьбай канстатаваць парушэнне Рэспублікай Беларусь адзначаных артыкулаў Пакта і рэкамендаваць краіне прывесці заканадаўства аб масавых мерапрыемствах у адпаведнасць з Пактам.      

 

 накіраваў у Камітэт ААН па правах чалавека індывідуальную скаргу.

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ЖАЛОБА

В КОМИТЕТ ООН ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

 

Дата:   30 сентября 2021 года

 

Представляется на рассмотрение в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах.

 

 

                           

 

        

Статьи Международного пакта о гражданских и политических правах, которые, как представляется, были нарушены:       9, 14, 19, 21.

 

Внутренние средства правовой защиты, которые были исчерпаны предполагаемой жертвой (жертвами) или от ее (их) лица: обращение в суды или в другие государственные органы; когда и с каким результатом (по возможности, приложить копии всех соответствующих судебных или административных решений):

 

Обращение  в Гродненский областной  с  жалобой на постановление суда Сморгонского района Гродненской области от 30 ноября 2020 года.
     Постановлением судьи Гродненского областного суда Скок Василия Владимировича от 04 января 2021 года постановление суда Сморгонского района от 30 ноября 2020 года в отношении меня  оставлено без изменения, а жалоба- без удовлетворения.

 

  1. ДРУГИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Был ли этот же вопрос представлен на рассмотрение в соответствии с какой-либо другой процедурой международного расследования или урегулирования (например, на рассмотрение Европейского Суда по правам человека и т. п.)?  Если да, то когда и с каким результатом?

         Не предоставлялся.

  1. ПРИВОДИМЫЕ В ЖАЛОБЕ ФАКТЫ

Как указано в  постановлении суда Сморгонского района от 30 ноября 2020 года, в городе Сморгонь 08 ноября 2020 года проводилось несанкционированное массовое мероприятие. Таковым суд посчитал прогулку граждан по городу с надувными шарами.
    Я присутствовал на данном мероприятии в качестве наблюдателя от республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский Комитет».

13 ноября 2020 года, то есть через 5 дней после данного мероприятия, я был задержан сотрудниками милиции как его участник  и содержался под стражей 72 часа, то есть трое суток.

Находясь под стражей, данное задержание я обжаловал на имя прокурора Сморгонского района Андрея Клышевича. Он мою жалобу направил  в суд Сморгонского района для рассмотрения. Срок рассмотрения жалобы составляет 5 дней согласно статье 7.4 Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Однако моя жалоба  рассмотрена только 30 ноября 2020 года вместе с протоколом об административном правонарушении.
     Поэтому считаю, что в данном случае Республика Беларусь нарушила п.1 статьи 14 Международного Пакта о гражданских и политических правах, согласно которой каждый имеет право на справедливое судебное разбирательство.
     На вторые сутки после моего задержания, то есть 15 ноября 2020 года, в отношении меня капитаном милиции Андреем Ковязо  был составлен протокол об административном правонарушении – участие в несанкционированном массовом мероприятии. По истечении третьих суток содержания под стражей я был освобожден до суда.
    Задержание и содержание под стражей считаю произвольными, поскольку задержание произведено не во время предполагаемого массового мероприятия, то есть не с целью пресечения правонарушения. В задержании и содержании под стражей не было необходимости, ибо протокол об административном правонарушении имелась реальная возможность составить без лишения меня свободы на трое суток.
    Считаю, что в данном случае Республика Беларусь нарушила  пункт 1 статьи 9 Международного Пакта о гражданских и политических правах, согласно которой каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей.

      Рассмотрение протокола об административном правонарушении осуществлено судьей суда  Сморгонского района   Людмилой Петровой 30 ноября 2020 года.
    В суде я утверждал, что в несанкционированном массовом мероприятии не принимал участия, осуществлял на нем функции наблюдателя от республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет». При этом представил соответствующий документ. Однако факт моего нахождения среди участников мероприятия судья посчитала участием в нем и определила мне наказание в виде трех суток ареста, засчитав период содержания ранее под стражей в течение трех суток, то есть с 13 по 16 ноября 2020 года.
    Полагаю, что в данном случае Республика Беларусь, пресекая выполнение мной функций наблюдателя, нарушила п.2 статьи 19 Международного Пакта о гражданских и политических правах, согласно которой каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право включает в себя, в частности, свободу искать и получать всякого рода информацию.
    Считаю также, что  Республика Беларусь нарушила статью 21 Международного Пакта о гражданских и политических правах, согласно которой признается право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц.
       Такой вывод следует из того факта, что  Закон Республики Беларусь «О массовых мероприятиях» и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2019 года №49  содержат неприемлемые для демократического общества ограничения, делающие крайне затруднительным или невозможным легальное проведение массовых мероприятий.
       В частности, требуется до проведения массового мероприятия  заключение договора с органом внутренних дел на охрану массового мероприятия, с органом охраны здоровья – на представление ее услуг, с коммунальной службой – на уборку территории после массового мероприятия. При этом законодательство  не обязывает эти организации заключать такие договоры. Указанным постановлением предусматривается уплата дифференцированного денежного сбора с организатора массового мероприятия  в зависимости от количества участников, что становится непреодолимым препятствием для малообеспеченных категорий населения. К примеру – пенсионерам и безработным.

     Полагаю, что по этой причине 8 ноября 2020 года в Сморгони произошло событие, признанное судом Сморгонского района  несанкционированным массовым мероприятием.

 

Руководствуясь правилами, изложенными в Факультативном протоколе к Международному Пакту о гражданских и политических правах ПРОШУ:

 

- установить факт нарушения Республикой Беларусь статей  9, 14, 19, 21.

Международного Пакта о гражданских и политических правах;
- рекомендовать Республике Беларусь привести в соответствие с Международным Пактом о гражданских и политических правах Закон «О массовых мероприятиях» и отменить постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 января 2019 года №49 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия»;
- рекомендовать Республике Беларусь возместить мне моральный вред.

 

Прилагаю в копиях: 

  1. Постановление суда Сморгонского района от 30 ноября 2020 года;

2.Постановление Гродненского областного суда от 4 января 2021 года;

  1. Протокол об административном правонарушении от 15 ноября 2020 года;
    4. Жалоба на имя прокурора, которая подавалась на беларусском языке (с переводом на русский язык).

_____________                                                                                   А.Дергачев

 

Архіў

Кастрычнік 2021
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Іншыя навіны

Відэа

праваабарончыя сайты